Privacy Beleid

Innomation B.V. (de hoofdonderneming achter NSD-Spinner.shop) tracht een zo correct mogelijk beleid toe te passen omtrent invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid is verplicht voor webwinkels vanaf 25 mei 2018 en beoogt de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens'.

Wat voor gegevens verwerken wij van onze bezoekers:

Wij verwerken uitsluitend privacy gegevens die we nodig hebben om onze primaire functie als webwinkel te vervullen. Daarnaast willen we onze klanten een prettige, interactieve ervaring bieden op onze site, en daartoe gebruiken wij ook diensten van derden. Sociale media is bijvoorbeeld zo'n dienst. Wij vragen vooraf aan elke gebruiker van onze site of ze van onze diensten gebruik willen maken of niet. Wat onze klanten vervolgens op en met deze diensten doen is hun eigen verantwoordelijkheid, wij hebben hier geen inzicht noch invloed op. Het is van belang om te onderstrepen dat wij geen gevoelige informatie opslaan welke gerelateerd zijn aan etniciteit, gezondheid, politieke overtuigingen of seksuele geaardheid.

Waarom verwerken we gegevens van onze bezoekers:

Wij verwerken alleen gegevens om een succesvolle webwinkel transactie te kunnen voltrekken. Wij willen niet onnodig het risico lopen om privacy gevoelige informatie kwijt te raken. Om deze reden zullen we zo schaars mogelijk trachten de gegevens van onze klanten te bewaren. Uitsluitend het hoognodige slaan we op. Te denken valt aan de naam en adresgegevens, bestel- en betaalgegevens, en logingegevens. In het geval dat een bezoeker zelf het initiatief neemt om extra gegevens met ons te delen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een recensie, het stellen van vragen op onze fora of het communiceren met ons via een van de geboden communicatiemethoden, slaan we deze gegevens ook op. Aangezien we onze producten online verkopen met webwinkelsoftware, slaan we ook (applicatie) log gegevens op van onze bezoekers. Dit laatste dient alleen voor het oplossen van eventuele problemen, en deze logging wordt verder niet gebruikt om (marketing)analyses op uit te voeren.

Hoe lang bewaren we de gegevens van onze bezoekers:

Op dit moment slaan we uitsluitend data op die relevant is voor toekomstig gebruik. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke garantie aanspraken (bestelgegevens), of aan gestelde vragen die ook voor andere bezoekers van onze site relevant kunnen zijn (forum). Daarnaast zijn er transactionele gegevens in onze systemen opgeslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan webserver logging, betalingsverkeer en communicatiegegevens zoals e-mails. We zullen ten alle tijde zorgvuldig met deze gegevens omgaan en adequaat beveiligen tegen misbruik en verlies. Indien gewenst kan elke gebruiker ten alle tijde verzoeken de opgeslagen data in te zien, en indien gewenst te laten verwijderen. Ons streven is om na het verlopen van de rechtsplichtige termijnen voor de belastingdienst alle opgeslagen data van onze klanten te verwijderen. Op dit moment is dat 7 jaar.

Wie verwerkt deze gegevens die we verzamelen:

In het verwerkingsregister onderaan deze pagina hebben we een opsomming gemaakt van alle klantgegevens die we verwerken, en welke we mogelijkerwijs uitwisselen met derden. Onze insteek is dat onze klant centraal staat, en niet onze onderneming. Wij hechten dus geen waarde aan het gebruik van klantgegevens op enige andere manier dan om ons hoofddoel uit te voeren, namelijk producten verkopen via onze webwinkel en bezoekers helpen met het verwerven van meer informatie over onze producten.

Inzicht geven in opgeslagen gegevens:

Zoals eerder vermeld op deze pagina, willen we onze klanten de mogelijkheid bieden om volledige inzicht in hun opgeslagen data te krijgen. Het betreft hier een handmatig proces, en dit zal dan ook enige tijd in beslag nemen. Wettelijk gezien staat hier een reactieperiode van 4 weken voor, wij trachten dit natuurlijk zo snel mogelijk te faciliteren. We zullen voor een dergelijk verzoek om een legitiem en geldig identificatiebewijs vragen.

Overdracht van opgeslagen gegevens:

Aangezien wij niet aan profilering van onze gebruikers doen, is er ook geen 'dossier' over te dragen. Een dataoverdracht verzoek is derhalve bij ons dus niet relevant en niet uitvoerbaar. Op verzoek kan de opgeslagen data, zoals in het punt hiervoor beschreven, wel overhandigd worden.

Informatie over misbruik en inbreuk:

Wettelijk gezien is melding verplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van data verlies door inbraak in onze systemen. Onze klanten worden in dergelijke gevallen wanneer mogelijk eveneens ingelicht van zo'n gebeurtenis met behulp van de afgegeven contactgegevens.

Recht op 'vergeten' worden:

Op verzoek van onze gebruikers kunnen wij onze systemen ontdoen van opgeslagen gegevens van betreffende gebruikers. Geregistreerde klanten kunnen hiervoor de speciaal ingerichte functionaliteit gebruiken in hun account pagina. Wel zullen we hiervoor de nodige wettelijke termijn van maximaal 4+6 weken nodig hebben. Binnen 4 weken ontvangt een aanvrager bericht van ons, waarna we 6 weken de tijd krijgen om deze gegevens in kaart te brengen, en te verwijderen. We zullen voor een dergelijk verzoek om een legitiem en geldig identificatiebewijs vragen. Let op: Wanneer we in dit kader de gegevens op verzoek hebben verwijderd en er wordt aanspraak gemaakt op een garantieregeling of het herroepingsrecht, dat wij dan de originele factuur vereisen.

Recht op 'wijzigen':

Op verzoek van onze gebruikers kunnen we inzage geven in de opgeslagen data van betreffende gebruiker, en bieden we de mogelijkheid om deze aan te passen, al dan niet met behulp van onze webwinkelsoftware. We zullen voor een dergelijk verzoek om een legitiem en geldig identificatiebewijs vragen.

Profilering bezoekers van NSD-Spinner.shop:

Wij voeren geen profilering uit op ons klantenbestand, en zodoende houden we ook geen specifiek profiel bij van onze individuele gebruikers.

Marketing:

De enige vorm van marketing die we voeren is door te adverteren op grotere advertentieplatforms met behulp van generieke gebruiksprofielen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 'mensen die geïnteresseerd zijn in golf' of 'mannen met een leeftijd tussen 30 en 40 jaar oud'. Dit zijn altijd geanonimiseerde gebruikersgroepen. Wij voeren geen zogenaamde dynamische remarketing uit: onze bezoekers zullen dus niet onze advertenties op willekeurige websites keer op keer gepresenteerd krijgen omdat ze een keer onze site hebben bezocht.

Extra maatregelen gevoelige informatie:

Aangezien we geen gevoelige informatie van onze gebruikers verwerken is hier geen bijzondere regeling voor opgezet.

Data opslag binnen Europa:

Alle persoonlijke privacy gerelateerde data wordt binnen de grenzen van de Europese Unie opgeslagen.

Integratie van de Tusted Shops Trustbadge:

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarbij aangevraagde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven wanneer u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops producten te gebruiken of wanneer u zich reeds voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al dan niet al geregistreerd staat als Trusted Shops klant wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mail adres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die door Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardige belangen en die van Trusted Shops in de bescherming van de koper met betrekking tot de specifieke bestelling en de transactiewaarderingsdiensten volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie, inclusief uw recht op bezwaar, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy hierboven gelinkt en in de Trustbadge.

Functionaris gegevensbescherming:

Voor zover bij ons bekend is een persoonsgebonden toewijzing aan deze rol niet nodig voor kleinere ondernemingen die geen sensitieve data verwerken van gebruikers. Gebruikers van onze site kunnen zich melden via de op de site vermelde contactmethoden.

Verwerkingsregister:

Een opsomming van de gegevens die wij verzamelen tijdens het gebruik van onze site, en die wij (en onze partners) opslaan van onze klanten:

 

Naam en Adresgegevens

Verwerker: Doel:
NSD-Spinner.shop De gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor administratieve doeleinden zoals het correct adresseren van communicaties.
Pay.nl De gegevens worden opgenomen bij een transactie van een betaling. Dezelfde informatie kan in sommige gevallen worden doorgegeven aan derde betalingsinstanties zoals bijvoorbeeld Paypal.com. Daarnaast wordt dit ook verplicht gesteld door wettelijke vereisten waar elke payment service provider zich aan dient te houden. Meer informatie hierover in de algemene voorwaarden van Pay.nl
MyParcel De gegevens worden doorgegeven om een zending af te kunnen leveren aan de correcte ontvanger.
TrustedShops De gegevens kunnen worden doorgegeven indien de bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van de aankoopverzekering, of om een beoordeling te schrijven.

Telefoonnummer

Verwerker: Doel:
NSD-Spinner.shop De gegevens worden mogelijk gebruikt om in contact te treden over vragen of problemen bij de orderafhandeling.
Pay.nl De gegevens worden opgenomen bij een transactie van een betaling. Dezelfde informatie kan in sommige gevallen worden doorgegeven aan derde betalingsinstanties zoals bijvoorbeeld Paypal.com. Daarnaast wordt dit ook verplicht gesteld door wettelijke vereisten waar elke payment service provider zich aan dient te houden. Meer informatie hierover in de algemene voorwaarden van Pay.nl
MyParcel De gegevens worden doorgegeven om MyParcel in staat te stellen SMS notificaties te versturen betreffende de zending.

E-mail adres

Verwerker: Doel:
NSD-Spinner.shop De gegevens worden gebruikt om in geautomatiseerde of handmatige verwerking ingelicht te worden over de orderafhandeling of voor het onderhouden van contact.
Pay.nl De gegevens worden opgenomen bij een transactie van een betaling. Dezelfde informatie kan in sommige gevallen worden doorgegeven aan derde betalingsinstanties zoals bijvoorbeeld Paypal.com. Daarnaast wordt dit ook verplicht gesteld door wettelijke vereisten waar elke payment service provider zich aan dient te houden. Meer informatie hierover in de algemene voorwaarden van Pay.nl
MyParcel De gegevens worden doorgegeven om MyParcel in staat te stellen e-mail notificaties te versturen betreffende de zending.
TrustedShops De gegevens kunnen worden doorgegeven indien de bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van de aankoopverzekering, of om een beoordeling te schrijven.
Amazon Web Services De gegevens worden gebruikt om e-mail uitwisseling via onze webserver te faciliteren middels de dienst Amazon Simple Email Service.
Microsoft Office 365 De gegevens worden gebruikt om e-mail contact via het platform Office 365 te onderhouden.

Betalingsgegevens (bankrekening nummer / account gegevens)

Verwerker: Doel:
Pay.nl De gegevens worden opgenomen bij een transactie van een betaling. Dezelfde informatie kan in sommige gevallen worden doorgegeven aan derde betalingsinstanties zoals bijvoorbeeld Paypal.com. Daarnaast wordt dit ook verplicht gesteld door wettelijke vereisten waar elke payment service provider zich aan dient te houden. Meer informatie hierover in de algemene voorwaarden van Pay.nl
TrustedShops De gegevens kunnen worden doorgegeven indien de bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van de aankoopverzekering, het gaat in dit geval om niet persoonsgebonden informatie, zoals bedrag, betaalmethode en valuta.

IP Adres

Verwerker: Doel:
NSD-Spinner.shop De gegevens worden opgenomen in server en applicatie logging teneinde foutopsporing en tracering te faciliteren.
Pay.nl De gegevens worden opgenomen bij een transactie van een betaling. Dezelfde informatie kan in sommige gevallen worden doorgegeven aan derde betalingsinstanties zoals bijvoorbeeld Paypal.com. Daarnaast wordt dit ook verplicht gesteld door wettelijke vereisten waar elke payment service provider zich aan dient te houden. Meer informatie hierover in de algemene voorwaarden van Pay.nl
Alle derde verwerkers De gegevens worden opgenomen in server en applicatie logging teneinde foutopsporing en tracering te faciliteren.
 

Verwerkersovereenkomsten derde partijen:

De door ons afgesloten verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten voor de volgende derde partijen:

  • Microsoft Office 365
  • Amazon Web Services
  • Google / YouTube
  • MyParcel
  • Pay.nl
  • TrustedShops.com
Unieke schokbestendige NSD Spinner modellen
100% veilige website achter SSL, geborgd door de AVG
De meest gebruikte betaalmethoden, uitgevoerd door Pay.nl
Uitstekende garantie, en 14 dagen bedenktijd
Bezorging met track & trace
Standaard staffel- en verzend kortingen